TematyOdpowiedzi
Inne sprawy...
... czyli co komu slina na język przyniesie.
65155
Odpowiedzi: 1
Dar@
Temat: Pytanko o TOPR Ostatnia post: 2010-11-06 12:10:11
Liczba odpowiedzi: 5
Liczba odsłon: 2065
Dar@
Data wpisu: 2010-11-04 20:15:26
Kocham Tatry z całego serca. Zobyłam kilka górek, ale niestety nie tyle ile bym chciała, bo póki co muszę chodzić z mamą, a ona raczej woli dolinki. Moim marzeniem jest być Ratownikiem Tatrzańskiego pogotowia, ale nie wiem czy wogóle to jest realne... Po pierwsze mieszkam we wrocku, a po drugie jestem dziewczyną... Topografię i to jak wyglądają poszczególne góry to wiem ( z mapy, zdięć i doświadczeń własnych), na sztuczne ścianki wspinaczkowe chodzę, węzły znam. Wszystkiego się uczę, ale czy wogóle moje marzenie może się spełnić?
Data wpisu: 2010-11-05 06:13:44
Wszystko jest do zrobienia. Na stronie Topr jest opisane co trzeba zrobić:Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel Polski mający pełną zdolność do czynności prawnych (ukończone co najmniej 18 lat) i nie pozbawiony praw publicznych, oraz cudzoziemiec o ile odpowiada warunkom określonym w Statucie TOPR. Uzyskanie pełnego członkostwa jest poprzedzone okresem „kandydackim” zazwyczaj trwającym od 1,5 do 3 lat.By zostać członkiem kandydatem TOPR należy złożyć pisemne podanie o przyjęcie do TOPR, skierowane do Zarządu TOPR, wsparte oświadczeniami dwóch członków TOPR popierających prośbę,Do podania muszą być dołączone następujące informacje;* Życiorys,

* Wykaz działalności górskiej z ostatnich 5 lat, zwłaszcza dokonań tatrzańskich ( wspinaczkowych, jaskiniowych, narciarskich – wykaz powinien zawierać informacje min. o dacie, celu, partnerze ).Wymagane jest minimum 10 dni wspinaczkowych, w tym;- drogi letnie o trudnościach minimum IV i V, w tym minimum 3 drogi wielowyciągowe (co najmniej 6-8 wyciągów) i minimum 3 drogi zimowe o trudnościach minimum III-IV.oraz następujące umiejętności;* Zasady asekuracji

* Autoratownictwo.

* Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do działalności górskiej w charakterze ratownika TOPR.

* Dodatkowo można załączyć kserokopie dokumentów zaświadczających o posiadanych uprawnieniach PZA, PZN, nurkowych, medycznych itp.Po wstępnym zaakceptowaniu adepta przez Zarząd TOPR, podanie wraz z w/w załącznikami zostaje skierowane do Szefa Szkolenia TOPR, który przeprowadza egzamin wstępny.Egzamin wstępny jest przeprowadzany zazwyczaj raz w roku ( pomiędzy marcem, a czerwcem) i składa się z następujących elementów;1. Test kondycyjno – sprawnościowy przeprowadzany w warunkach letnich (przykładowa trasa; Kuźnice – Myślenickie Turnie -Kasprowy – limit czasu 1 godzina + wiek).

2. Topografia ( wymagana jest - minimum - bardzo dobra znajomość turystyczna Tatr Polskich, terenów przygranicznych po stronie Słowackiej, oraz podstawowa znajomość terenów wspinaczkowych w Tatrach Polskich Egzamin polega m.in. na rozpoznawaniem obiektów na zdjęciach).

3. Narciarstwo (egzamin praktyczny, demonstracja techniki jazdy na trasach przygotowanych i w trudnym terenie).

4. Taternictwo (egzamin teoretyczny i praktyczny (obserwowana wspinaczka w skałkach), oraz analiza wykazu działalności górskiej – tatrzańskiej - wspinaczkowej, jaskiniowej, skiturowej)

5. Zarys historii TOPRPo pozytywnym zaliczeniu egzaminu wstępnego Zarząd TOPR na wniosek naczelnika TOPR przyjmuje adepta w poczet członków kandydatów TOPR, określając równocześnie czas stażu kandydackiego.Członkiem czynnym TOPR może zostać członek kandydat TOPR, który;a) odbył wyznaczony staż kandydacki,

b) spełnia wymogi określone w Regulaminie SR TOPR;* Ukończył kurs ratownictwa TOPR I stopnia wraz z zaliczeniem egzaminu końcowego.

* Przedstawił wykaz działalności górskiej w okresie stażu kandydackiego. Minimalne wymagania określa Naczelnik.

* Przepracował co najmniej 240 godzin społecznych rocznie w TOPR.

* Brał udział w co najmniej 5 wyprawach ratunkowych w okresie stażu kandydackiegoc) złoży pisemną deklarację dalszego działania w TOPR,

d) zostanie przyjęty w poczet członków czynnych uchwalą Zarządu.Nabycie członkostwa czynnego staje się skuteczne po złożeniu na ręce Naczelnika TOPR i podpisaniu przysięgi - tej samej co w 1909 roku - następującej treści:"Ja niżej podpisany (…) w obecności Naczelnika Straży Ratunkowej w.p.(...) oraz świadka w.p.(...) dobrowolnie przyrzekam pod słowem honoru, że póki zdrów jestem, na każde wezwanie Naczelnika lub jego Zastępcy - bez względu na porę roku, dnia i stan pogody - stawie się w oznaczonym miejscu i godzinie odpowiednio na wyprawę zaopatrzony i udam się w góry według marszruty i wskazań Naczelnika lub jego Zastępcy w celu poszukiwań zaginionego i niesienia mu pomocy. Postanowienia statutu Pogotowia i regulaminu dla członków czynnych będę wykonywał ściśle, jak również rozkazy Naczelnika, jego Zastępcy i Kierowników Oddziałów. Obowiązki swe pełnił będę sumiennie i gorliwie, pamiętając, że od mego postępowania zależnem być może życie ludzkie. W zupełnej świadomości przyjętych na się trudnych obowiązków i na znak dobrej swej woli powyższe przyrzeczenie przez podanie ręki Naczelnikowi

potwierdzam".Dar@
Data wpisu: 2010-11-05 18:44:58
tyle to ja sama wiem... TOPR.pl to strona odwiedzana przeze mnie codziennie. Wymagania znam na pamięć, ale chodzi o to czy możliwe są one do spełnienia w moim przypadku...
Data wpisu: 2010-11-05 19:40:15
(+48) 18 2014731

- Dzien dobry. Nazywam się Dar@. Chciałabym być ratowniczką :)Może tak będzie najłatwiej? ;>
Data wpisu: 2010-11-05 20:54:17
Hej,ja jestem Madzia i chciałabym zostać wolontariuszką:)

Ponoć też można, tylko niewiem co trzeba zrobić:)

Proszę o rady za które z góry bardzo dziękuję.

Pozdrowionka dla wszystkich Tatromaniaków:)

Data wpisu: 2010-11-06 12:10:11
Za duże wymagania na ratownika....a jest gdzieś szkoła albo studia które do tego zawodu przygotowują? i czy w ogóle dziewczyny mogą w TOPR pracować, bo słyszałam, że zmieniły się przepisy i ponoć już nie mogą w akcjach brać udziału?????/
Odpowiedzi: 1

mapa serwisu Google kontakt