Zdjęcia TatrGaleria

Beskid

Zdjęcia Tatr Dolina Młynicka

Dolina Młynicka (słow. Mlynická dolina), dawniej błędnie nazywano ją Doliną Młynicy (Mlynica lub dolina Mlynica) – dolina położona na terenie słowackich Tatr Wysokich. Należy do większych dolin tatrzańskich, jej długość to ok. 6,0 km, a powierzchnia ok. 5,8 km².Dolina Młynicka graniczy:
- od wschodu z Doliną Mięguszowiecką (Mengusovská dolina), rozdziela je odchodząca od Hlińskiej Turni (Hlinská veža, 2340 m n.p.m.) w kierunku południowo-wschodnim Grań Baszt (Hrebeň bášt) z kulminacjami w Zadniej Baszcie (Zadná bašta, 2379 m), wierzchołku Szatana (Satan, 2421 m), Pośredniej Baszcie (Predná bašta, 2373 m), Małej Baszcie (Malá bašta, 2287 m), w Skrajnej Baszcie (Patria, 2202 m) i wał Dryganta (Drigant, 1481 m)
- od północy z Doliną Hlińską (Hlinská dolina), rozdziela je fragment grani łączącej Krywań (Kriváň) z Cubryną (Čubrina) na odcinku od Hlińskiej Turni przez Szczyrbski Szczyt (Štrbský štít, 2381 m) do Hrubego Wierchu (Hrubý vrch, 2428 m),
- od zachodu na krótkim odcinku z Doliną Niewcyrką (Nefcerská dolina), rozdziela je kolejny odcinek grani Krywania od Hrubego Wierchu do Furkotu (Furkotský štít), oraz z Doliną Furkotną (Furkotská dolina), rozdziela je odchodząca od Furkotu Grań Soliska (Soliskový hrebeň) z kulminacjami Wielkie Solisko (Veľké Solisko, 2412 m), Pośrednie Solisko (Prostredné Solisko, 2400 m), Szczyrbskie Solisko (Štrbské Solisko, 2301 m), Skrajne Solisko (Predné Solisko, 2093 m)

Rejon doliny zbudowany jest ze skał krystalicznych. W czasie ostatniego zlodowacenia dolinę przykrywał lodowiec, który na jej przedpole wyniósł ogromne ilości materiału morenowego. Dolina Młynicka otwiera się na południe z niewielkim odchyleniem w kierunku wschodnim w pobliżu Szczyrbskiego Jeziora, miejscowości (Štrbské Pleso) i jeziora (Štrbské pleso) o tej samej nazwie. Dolna część doliny jest lesista, powyżej Wodospadu Skok (Skok) krajobraz zmienia się na skalisty, w górnej części wznosi się tarasowo, występuje kilka pięter oddzielonych wysokimi progami skalnymi. Najwyższe piętro doliny rozdzielone jest południowym grzbietem Szczyrbskiego Szczytu na dwa dobrze wykształcone cyrki lodowcowe: Capi Kocioł i Kozi Kocioł, w kotłach tych znajdują się stawy.

Przez dolinę płynie potok Młynica (Mlynica, Mlynický potok), dopływ Popradu. W dolinie znajduje się kilka stawów:
- Staw pod Skokiem (Pliesko pod Skokom) i Staw nad Skokiem (Pleso nad Skokom, ok. 1801 m), stawy położone w sąsiedztwie wodospadu,
- Wołowe Stawki (Volie plieska): Niżni (Nižné Volie pliesko) położony na wysokości ok. 1941 m i Wyżni Wołowy Stawek (Vyšné Volie pliesko, ok. 1980 m),
- Kozie Stawy (Kozie plesa)Mały Kozi Staw (Malé Kozie pleso), Niżni Kozi Staw (Nižné Kozie pleso, ok. 1943 m), Wyżni Kozi Staw (Vyšné Kozie pleso, ok. 2109 m),
- Capi Staw (Capie pleso, ok. 2075 m) – 3,0 ha i ok. 17,0 m głębokości,
- Kolisty Staw (Okrúhle pleso, 2105 m).

Źródło: wikipedia.org
Tekst udostępniany na licencji GNU Free Documentation License

Zdjęcia TatrGaleria

Skrajne Solisko i Skrajna Baszta
Skrajne Solisko i Skrajna Baszta
Radek
Dolina Młynicka
Dolina Młynicka
Radek
Hińczowy Potok
Hińczowy Potok
Radek
Staw pod Skokiem
Staw pod Skokiem
Radek
Wodospad Skok
Wodospad Skok
Radek
Zadnia Polana Młynicka
Zadnia Polana Młynicka
Radek
Capi Staw
Capi Staw
Radek
Szatan
Szatan
Radek
Stawy
Stawy
Radek
Jezioro Szczyrbskie
Jezioro Szczyrbskie
Radek

Zdjęcia TatrDolina Młynicka

 Przejście zPrzejście doKolor szlakuCzas
1Szczyrbskie JezioroWodospad Skok90 m
2Wodospad SkokBystra Ławka120 m
 Długość trasy: 3h 30m (6.487 km) Przewyższenia do pokonania: w górę - 946m, w dół - 2m.

mapa serwisu Google kontakt