Zdjęcia TatrGaleria

Symboliczny Cmentarz

Zdjęcia Tatr Dolina Bystrej

Walna dolina w Tatrach Zachodnich w Polsce, ograniczona u ujścia zboczami Nosala i Krokwi.W dolnej partii doliny zlokalizowana jest dzielnica Zakopanego – Kuźnice – znana baza wypadowa w wyższe partie gór, jak Hala Gąsienicowa, czy Dolina Kondratowa. Znajduje się tu także dolna stacja kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Dnem doliny płynie Potok Bystra, który tworzą potoki: Goryczkowy i Kasprowy (ich bieg bierze swój początek w, odpowiednio: Goryczkowym i Kasprowym Wywierzysku). Boczną odnogą Doliny Bystrej jest Dolina Jaworzynka, natomiast w górnej partii dolina rozdziela się na kilka pomniejszych:
- Dolinę Kasprową (ta z kolei na doliny: Suchą Kasprową pod skalistymi zerwami Kasprowego Wierchu i Stare Szałasiska pod urwistymi ścianami Zawratu Kasprowego, które rozdziela tzw. Bałda, kulminująca w wyższym wierzchołku Uhrocia Kasprowego
- Dolinę Goryczkową (która wyżej przechodzi w Dolinę Goryczkową pod Zakosy i Dolinę Goryczkową Świńską)
- Dolinę Kondratową (jej wschodnia odnoga to Dolina Sucha Kondracka ograniczona od północy Suchymi Czubami; zachodnim odgałęzieniem jest natomiast Dolina Małego Szerokiego, w której mieści się znamienna kotlinka tzw. Piekło.

Dolina Bystrej zbudowana jest zarówno ze skał osadowych, jak i krystalicznych. Modelowana była w różnych miejscach przez pokrywające ją lodowce jak i przez procesy krasowe. Z powodu bliskości do Zakopanego rejon doliny był dawniej intensywnie eksploatowany przez pasterstwo, górnictwo i nadmierną eksploatację lasów. Duże szkody dla roślinności poczyniło zbieractwo i niszczenie roślin przez liczne rzesze turystów. W zimie jest zatłoczona przez narciarzy (rejon Doliny Goryczkowej).

Źródło: wikipedia.org
Tekst udostępniany na licencji GNU Free Documentation License

Zdjęcia TatrGaleria

Kasprowy Wierch
Kasprowy Wierch
Angelika Mikucka
Hala Gąsienicowa
Hala Gąsienicowa
angelo1955
Hala Kondratowa jesienią
Hala Kondratowa jesienią
angelo1955
Hala Kondratowa
Hala Kondratowa
angelo1955
Hala Kondratowa
Hala Kondratowa
Radek

mapa serwisu Google kontakt