Zdjęcia TatrGaleria

Spod szczytu Skrajnego Granatu

Zdjęcia Tatr Dolina Goryczkowa

Dolina w Tatrach Zachodnich, będąca odgałęzieniem Doliny Bystrej. Odgałęzia się od niej poniżej Wywierzyska Bystrej i leży na wysokości ok. 1150-1700 m n.p.m. Ma przebieg prawie dokładnie południowo-północny. Jej wschodnie zbocza tworzą Kasprowy Wierch i Myślenickie Turnie, zaś od zachodu ograniczona jest grzbietem Kondratowego Wierchu, opadającym z Goryczkowej Czuby. Od południa jej granicę stanowi grań główna Tatr na odcinku od Kasprowego Wierchu do Goryczkowej Czuby. Od grani tej opada krótki grzbiet Pośredniego Goryczkowego Wierchu, dzielący jej górną część na dwie doliny: Dolinę Goryczkową pod Zakosy i Dolinę Świńską. Dnem doliny płynie Goryczkowy Potok stanowiący prawy dopływ Potoku Bystra.W przeszłości była intensywnie wypasana, stanowiła tereny pasterskie Hali Goryczkowej. Była też popularna wśród narciarzy. Na Goryczkowej Równi Niżniej stało dawniej schronisko, zniszczone przez lawinę w 1956 r. Obecnie Dolina Goryczkowa jest również intensywnie eksploatowana – w zimie roi się tutaj od narciarzy. Znajduje się na niej bowiem jeden z najbardziej popularnych wyciągów narciarskich – Wyciąg Goryczkowy. Dolna stacja tego wyciągu znajduje się na Goryczkowej Równi Wyżniej, górna tuż pod szczytem Kasprowego Wierchu.

Nazwa doliny nie pochodzi od często występującej w górach rośliny goryczka, lecz podobnie, jak w przypadku wielu innych nazw tatrzańskich od popularnego wśród górali nazwiska Goryczka, zapewne jednego z pierwszych właścicieli hali na tej dolinie. Nie prowadzi przez nią żaden szlak turystyki pieszej, ale za to kilka nartostrad.

Źródło: wikipedia.org
Tekst udostępniany na licencji GNU Free Documentation License

mapa serwisu Google kontakt