Zdjęcia TatrGaleria

Morskie Oko

Zdjęcia Tatr Dolina Cicha

(słow. Tichá dolina) – dolina położona na terenie Słowacji, na granicy Tatr Wysokich i Zachodnich. Dla odróżnienia od innej Doliny Cichej (na Orawie) na mapach nazywana jest Liptowską Doliną Cichą.Należy do największych dolin tatrzańskich. Jej powierzchnia to ok. 52,3 km² a długość ok. 16,0 km. Wejście do doliny umiejscowione jest w okolicach Podbańskiej (Podbanské). W dolnych partiach dolina biegnie w kierunku północnym, dalej skręca w kierunku północno-wschodnim, a w ok. 2/3 długości skręca pod ostrym kątem na wschód podchodząc pod Gładką Przełęcz (słow. Hladké sedlo).

Dolina Cicha graniczy:
w dolnej partii od wschodu i południowego wschodu z Doliną Koprową (słow. Kôprová dolina), rozdziela je grań Kop Liptowskich (słow. Liptovské kopy) z kulminacjami: Krzyżne Liptowskie (słow. Krížne) (2039 m n.p.m.), Wielka Kopa Koprowa (słow. Veľká kopa) (2052 m n.p.m.) i Cichy Wierch (słow. Tichý vrch) (słow. 1979 m n.p.m. )
w górnej części od wschodu z położoną na terenie Polski Doliną Pięciu Stawów Polskich, rozdziela je odcinek głównej grani Tatr od Gładkiego Wierchu (słow. Hladký štít) (2065 m n.p.m.) do Świnicy (słow. Svinica) (2301 m n.p.m.)
od północy z polskimi dolinami: Gąsienicową, Bystrej, Małej Łąki oraz od zachodu z Doliną Kościeliską rozdziela je główna grań Tatr Wysokich od Świnicy do przełęczy Liliowe (słow. Ľaliové sedlo) oraz grań Tatr Zachodnich przez Kasprowy Wierch (słow. Kasprový vrch) (1987 m n.p.m.), Goryczkową Czubę (słow. Goričkova kopa) (1913 m n.p.m.), Suchy Wierch Kondracki (słow. Suchý vrch Kondracký) (1899 m n.p.m.), Kopę Kondracką (słow. Kondracká kopa) (2005 m n.p.m.), Małołączniak (słow. Malolúčniak) (2096 m n.p.m.), Krzesanicę (słow. Kresanica) (2122 m n.p.m.), Ciemniak (słow. Temniak) (2096 m n.p.m.), Tomanowy Wierch Polski (słow. Poľská Tomanová) (1977 m n.p.m.), Smreczyński Wierch (słow. Smrečiny) (2066 m n.p.m.), Kamienistą (słow. Veľká Kamenistá) (2121 m n.p.m.) po Błyszcz (słow. Blyšť) (2159 m n.p.m.)
od zachodu z Doliną Raczkową (słow. Račkova dolina), rozdziela je grań łącząca Błyszcz z Bystrą (słow. Bystrá) (2248 m n.p.m.) i z południowego zachodu z Bystrą Doliną (słow. Bystrá dolina), rozdziela je grań Bystrej z kulminacją Kotlova (słow. Kotlová) (1991 m n.p.m.)

Od Doliny Cichej odchodzą liczne doliny i dolinki:
w dolnej części doliny w stronę Kop Liptowskich odchodzą:
Dolina Krzyżna (słow. Krížna dolina)
Dolina Koprowica (słow. Kôprovnica)
Dolina Szpania (słow. Špania dolina)
w kierunku wschodnim, pod główną grań Tatr podchodzi Dolina Wierchcicha (słow. Zadná Tichá dolina), od niej odchodzą: Dolina Walentkowa (słow. Valentkova dolina, Kamenná Tichá dolina), Zadnie Rycerowe (słow. Temná Tichá dolina), Wielkie Rycerowe (słow. Zadné Licierovo) i Małe Rycerowe (słow. Predné Licierovo)
w kierunku zachodnim odchodzą:
w górnej części – Dolina Tomanowa Liptowska (słow. Tomanova dolina)
w środkowej – Dolina Hlina (słow. dolina Hliná)
w dolnej, największe z odgałęzień – Dolina Kamienista (słow. Kamenistá dolina)
Spod Gładkiej Przełęczy płynie potok Cicha Woda (słow. Tichý potok), który przepływa przez całą dolinę i w dolnej jej części łączy się z Koprową Wodą (słow. Kôprovský potok) dając początek Białej Liptowskiej (słow. Belá). W górnej części doliny znajdują się dwa niewielkie Tomanowe Stawki (słow. Tomanove plesá).

Źródło: wikipedia.org
Tekst udostępniany na licencji GNU Free Documentation License

mapa serwisu Google kontakt