Zdjęcia TatrGaleria

Tatry Słowackie - szlak na Rysy - Żabie Pleso

Zdjęcia Tatr Dolina Białej Wody

Odgałęzienie Doliny Białki. Położona jest na terytorium Słowacji, po północnej stronie Tatr Wysokich. Jest to największa ze słowackich dolin tatrzańskich po tej stronie Tatr (jej długość wynosi ponad 10,0 km). Dno tej rozległej doliny pokrywają łąki, jej stoki są zalesione i tylko górna część doliny jest skalista. Jej dnem płynie Biała Woda (Biela voda), która po połączeniu się z Rybim Potokiem tworzy rzeczkę Białkę.Dolinę otaczają granie, wśród których wznoszą się szczyty: Młynarz (Mlynár), Rysy, Wysoka (Vysoká), Ganek, Rumanowy Szczyt (Rumanov štít), Żłobisty (Zlobivá), Zmarzły Szczyt (Popradský Ľadový štít), Batyżowiecki Szczyt (Batizovský štít), Zadni Gerlach (Zadný Gerlach), Mała Wysoka (Východná Vysoká), Świstowy Szczyt (Svišťový štít), Mały Jaworowy Szczyt (Malý Javorový štít), Szeroka Jaworzyńska (Javorinská Široká).

Dolina rozgałęzia się w liczne, ułożone piętrowo doliny. Są to (w kolejności od północnego zachodu):
Dolina Żabich Stawów Białczańskich (Žabia Bielovodská dolina) – odgałęzia się powyżej Polany pod Żabiem, jej długość wynosi ok. 3,0 km. Górują nad nią Żabi Szczyt Niżni, Żabi Mnich, Żabi Szczyt Wyżni i masyw Młynarza. W górnej części doliny znajdują się dwa jeziorka: Niżni i Wyżni Żabi Staw Białczański (Nižné a Vyšné Žabie Bielovodské pleso). Z Niżnego Żabiego Białczańskiego Stawu wypływa Żabi Potok, który wpływa do Białej Wody. Dolina jako rezerwat przyrody jest niedostępna dla turystów.
Dolina Ciężka (Ťažká Dolina, Česká dolina) z Doliną Spadową (Spádová dolinka) – mała dolinka o długości ok. 2,0 km. Otaczają ją: masyw Młynarza, Żabi Szczyt Wyżni, Niżnie Rysy, (dalej odcinek grani głównej) Rysy, Ciężki Szczyt (Ťažký štít, Český štít), Wysoka i Ganek oraz niewielkie granie Kaczych Turni (Kačacia veža) i Pustych Wież (Pusté vežé). W dolnym piętrze Ciężkiej Doliny znajduje się Ciężki Staw (T'ažke Pleso,České pleso) a w górnym Zmarzły Staw pod Wysoką (Zmrzlé pleso), ponad którym zawieszony jest kocioł Dolinki Spadowej. Do Doliny nie prowadzi żaden znakowany szlak turystyczny.
Dolina Kacza (Kačacia dolina) – krótka dolinka (długość ok. 1,7 km) otoczona granią Pustych Turni, Kaczych Turni (od północy) i szczytami głównej grani: Ganek, Rumanowy Szczyt, Żłobisty Szczyt, Zmarzły Szczyt, Kacza Turnia, Batyżowiecki Szczyt, Zadni Gerlach (od południa) oraz od południowego wschodu granią Litworowych Turni. W Dolinie znajduje się Zielony Staw Kaczy (Zelené Kačacie pleso), z którego wypływa potok tworzący kaskadę zwaną Kaczą Siklawą (Hviezdoslavov vodopád). Pozostałe stawki w dolinie to Mały Kaczy Staw oraz Jeleni Stawek. Szlak turystyczny prowadzący przez Dolinę Białej Wody skręca przy Zielonym Kaczym Stawie w kierunku Doliny Litworowej.
- położona najbardziej na południe Dolina Litworowa (Litvorová kotlina) – długości ok. 1,0 km stanowi odnogę Kaczej Doliny, od której oddziela ją grzęda Litworowego Szczytu (Litvorový štít). W otoczeniu doliny wznoszą się: Wielicki Szczyt i Hruba Turnia (Hrubá veža). (Od Doliny Wielickiej oddziela ją odcinek głównej grani Tatr od Litworowego Szczytu do Wielickiego Szczytu). W dolinie znajduje się Litworowy Staw, obok którego prowadzi szlak turystyczny w kierunku Świstowej Doliny.
Kocioł pod Polskim Grzebieniem (Zmrznutý kotol) ze Zmarzłym Stawem (2047 m.n.p.m.). Kocioł jest wspólną częścią górnych pięter Doliny Litworowej i Doliny Świstowej. Obok stawu przebiega szlak turystyczny na przełęcz Rohatkę lub Polski Grzebień.
Dolina Świstowa (Svišťová dolina) – tarasowe (długość ok. 1,75 km), wschodnie odgałęzienie Doliny Białej Wody odchodzi od niej na wysokości Polany pod Wysoką. Dolina otoczona jest granią Hrubej Turni, częścią głównej grani Tatr od Wielickiego Szczytu do Małej Wysokiej z przełęczą Polski Grzebień oraz granią Świstowych Turni (Svišťové vežé).
Dolina Rówienki (Rovienková dolina) – oddzielona od Doliny Świstowej granią Świstowych Turni, od Doliny Wielickiej odcinkiem głównej grani Tatr od Świstowego Szczytu do Małego Jaworowego Szczytu, a od Doliny Jaworowej grzbietem Jaworowych Turni (Javorové vežé) i Jaworowych Wierchów. W górnej części doliny znajdują się trzy niewielkie stawy, z których wypływa Potok Rówienki (Rovienkový potok), dopływ Białej Wody. Dolinka jako ścisły rezerwat przyrody jest niedostępna dla turystów.
Litworowy Żleb (Litvorový žľab) i Dolina Spismichałowa (Špismichalova dolina) – niewielkie odgałęzienia w masywie Szerokiej Jaworzyńskiej (ścisły rezerwat przyrody).

Dolina Białej Wody jest dostępna dla turystów (jest to rezerwat przyrody, dozwolony jest tylko ruch pieszy). Poprowadzono przez nią znakowany szlak turystyczny wzdłuż potoku, próg Kaczej Doliny, Litworową Przełęcz i Świstową Dolinę. Przy Zmarzłym Stawie (Zamrznuté pleso) szlak rozdwaja się i prowadzi przez przełęcz Rohatka (Prielom) do Doliny Staroleśnej (Veľká Studená dolina) albo przez Polski Grzebień (Poľský hrebeň) do Doliny Wielickiej (Velická dolina).

Źródło: wikipedia.org
Tekst udostępniany na licencji GNU Free Documentation License

Zdjęcia TatrGaleria

Otoczenie doliny Białej Wody
Otoczenie doliny Białej Wody
Krzystof Mikucki
Młynarz
Młynarz
Radek
Nawiesista Turnia
Nawiesista Turnia
Radek
Panorama z Polany Biała Woda
Panorama z Polany Biała Woda
Radek
Dolina Białej Wody
Dolina Białej Wody
Radek
Dolina Białej Wody
Dolina Białej Wody
angelo1955
Dolina Białej Wody
Dolina Białej Wody
angelo1955
Dolina Wielicka z Polskiego Grzebienia
Dolina Wielicka z Polskiego Grzebienia
angelo1955
   

Zdjęcia TatrDolina Białej Wody

 Przejście zPrzejście doKolor szlakuCzas
1Łysa PolanaPolana Biała Woda25 m
2Polana Biała WodaPP - Poczatek ziel na Polski Grzebien270 m
3PP - Poczatek ziel na Polski GrzebienPolski Grzebień15 m
 Długość trasy: 5h 10m (12.497 km) Przewyższenia do pokonania: w górę - 1230m, w dół - 35m.

mapa serwisu Google kontakt